Den viktigaste byggstenen i ett byggprojekt är de som faktiskt bygger.

Det behövs många kompetenser i ett nybyggnationsprojekt och den kanske viktigaste byggstenen av de alla är de som faktiskt utför byggarbetet.

Byggnadsfirman Carl Johan Östlund

Våra hus byggs på plats av Carl Johan och hans team av byggnadsarbetare som jobbar exklusivt med oss på ECC, och som precis som vi, vill bygga sunda, hållbara bostäder med hög kvalitet. De bygger våra hus med omsorg och hjärta och bygger varje hus som om de själv skulle flytta in i det.