Om personuppgifter

I maj 2018 infördes GDPR, en reglering inom EU för dataskydd som ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för enskild person att bestämma hur ens personuppgifter hanteras.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum eller bilder om man tydligt kan urskilja en person.

Vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Det finns olika lagliga grunder till att ECC får spara och behandla dina personuppgifter; och vi kan behöva dina uppgifter för att till exempel genomföra våra åtaganden genom att kommunicera med dig, svara på frågor, lämna anbud eller fakturera.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, och då ska du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Dina personuppgifter används av de medarbetare på ECC eller till de ansvariga hos våra samarbetspartners eller leverantörer som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete . Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.