ECC är en skånsk byggexploatör som tar ett helhetsansvar för trygga nybyggnationsprojekt utifrån ledorden kvalitet, passion och kunskap.

Vi är stolta över vårt första projekt, BRF Andrum i Anderslöv.

Läs mer om projektet

Gemensamma mål

ECC startades 2017 av personer med olika bakgrunder och olika erfarenhet. Initiativet togs av Carl Johan som driver byggfirman Carl Johan Östlund och som har byggt hus och bostäder i över 20 år och kollegorna i bolaget har likaledes lång erfarenhet från finansiering och juridik.

Det är mycket som ska falla på plats i ett byggprojekt och många olika aktörer inblandade, och ofta är det olika aktörer i olika projekt. Vi såg möjligheterna att göra projekten både bättre och roligare genom att hitta en form för att driva dem gemensamt i en mer konstant konstellation, med trygga processer för alla delar och alltid i hållbara material.

Samarbete och partnerskap

Vår styrka ligger främst i att vi alla tar huvudansvaret för de delar vi är bra på, och samarbetar med partners som vi jobbar nära med. Vi har alla samma passion och engagemang för de delar vi ansvarar för och drivs alla av att våra projekt ska vara så bra som möjligt, från början till slut.

Bolagsstyrning och framtid

Bolaget drivs som ett aktiebolag, ECC projekt AB, som i sin tur ägs av moderbolaget till Carl Johan Östlund AB och New Port Securities AB. Samtliga delägare i bolagen är aktiva i ECC:s projekt med sina olika kompetenser.

Vi ser att vi fortsatt ska vara den stora, lilla fastighetsexploatören och driva precis så många nybyggnationsprojekt som vi kan ta hand om på bästa sätt.

Fortsatt läsning